Wat te doen bij een sterfgeval?

Krijgt u te maken met een sterfgeval van een dierbare? Om te beginnen adviseren wij u om drie stappen te zetten.

Stap 1 - een arts stelt het overlijden vast

Het overlijden moet officieel worden vastgesteld door een erkende arts. Is uw dierbare thuis overleden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de huisarts van de overledene. Is die niet bereikbaar, dan kunt u de plaatsvervanger bellen. Vindt het sterfgeval plaats in bijvoorbeeld een ziekenhuis of zorgcentrum, dan stelt de dienstdoende dokter van die instelling het overlijden officieel vast. 

Stap 2 - u belt DMG Uitvaartzorg

06 144 84 332

Hebt u de arts ingelicht of is het overlijden vastgesteld, neem dan contact op met DMG Uitvaartzorg. Wij nemen u alles uit handen wat u wenst, zodat u alle ruimte hebt voor emoties en verwerking bij het overlijden van uw dierbare. 

Stap 3 - leg een aantal zaken klaar

Mogelijk kunt u alvast een aantal documenten bij elkaar zoeken of klaarleggen. Deze documenten zijn benodigd bij het regelen van zaken na een sterfgeval. Denk hierbij aan 

  • een legitimatiebewijs van de overledene
  • het testament
  • de gegevens van de uitvaartverzekering of -vereniging
  • het trouwboekje of de partnerschapsregistratie
  • kleding voor de overledene 
Neem contact met ons op